Blokkeren bij spanning?

Misschien heb je het wel eens meegemaakt dat je niet kon reageren of blokkeerde tijdens een presentatie, een vergadering of een sollicitatiegesprek? Je  schrikt misschien wel van je reactie, voelt je vervelend, overkomt mij dat?
Welkom in je zoektocht naar een oplossing!
De Groeizaak is specialist in het ontwikkelen van kenniswerkers. Omgaan met performance momenten, zoals een presentatie, is één van de vaardigheden die je als kenniswerker moet beheersen.
3 tips om anders met spanning om te gaan:
1. Focus je op de inhoud in plaats van je publiek en bereid je goed voor.
2. Stel jezelf een leerdoel in plaats van een prestatie doel. Lees hiervoor ook mijn artikel over de growth mindset.
3. Tot slot spanning maakt vaak dat je je adem inhoudt. Let op je adem en zorg dat je blijft ademhalen.
Succes vandaag!
Wil je aan de slag met je spanning of faalangst? Bel 06-25180913 of mail voor individuele mogelijkheden!

Wat gebeurt er eigenlijk als je blokkeert?
Je systeem maakt de inschatting dat er gevaar dreigt en schakelt automatisch over op onze oer-reacties. De basisreactie bij blootstelling aan gevaar of stresssituatie is bevriezen, vluchten of vechten. Vroeger hadden we deze reactie nodig om te overleven in de natuur. Als je geconfronteerd wordt met bijvoorbeeld een sabeltijger is het belangrijk adequaat te reageren. Je moet wegvluchten of vechten of maakt de inschatting dat stil blijven zitten en vooral niet opvallen je een grotere overlevingskans biedt. Het is een systeem dat oud is en dat we delen met de dierenwereld. In de dierenfilms kun je de de basisreacties dan ook goed terugzien. In onze samenleving zijn gevaar of stress bijvoorbeeld gekoppeld aan situaties in je werk. In dit artikel en filmpje zie je een beknopte uitleg van hoe blokkeren eigenlijk werkt. En interessant, dat is niet bij iedereen hetzelfde. Sommige mensen reageren sterker op stress dan anderen.
http://www.wetenschap24.nl/programmas/labyrint/nieuws/2010/een-traumaproof-brein/bevriezen-van-angst-.html

Artikel kopiëren of onderdelen gebruiken? Dan graag met bronvermelding, dankjewel!

Share